17.09.2016. izstādes laikā “Skonto” notiks atklātie treniņi hendlingā (izstāžu sagatavošanā) no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.00.
Papildus informācija:
25808620 Natālija (krievu val.)
26162172 Jelena (latviešu val)