Uzmanību!

Ciltsrakstu izgatavošanas termiņš ir 1 (viens) mēnesis no dokumentu iesniegšanas dienas.

Kucēna kartes izgatavošanas termiņš ir līdz 2 nedēļām no iesnieguma iesniegšanas brīža.

Par steidzamu dokumentu izgatavošanu jāvienojas atsevišķi.