IZSTĀŽU NOTEIKUMI.

13606436_544555762399547_4334295850729857552_nLūdzu cieniet sevi un citus, kuri atradīsies Jums līdzās iztādes laikā! Un vāciet aiz saviem suņiem!

1. Vidēja un liela izmēra suņiem uz izstādi obligāti ir jāņem dzelzs vai brezenta būris, vai sunim jāatrodas izstādes teritorijās ļoti īsā pavadā .
2. Maza izmēra suņiem uz izstādi ir jāņem līdzi suņu pārnēsājamā soma vai izmēram atbilstošs būris/mājiņa.
3. Izstādē suns nedrīkst būt pavadā/fleksī, kas garāka par 1.5 m. Ja saimnieks to nav ievērojis, tad pirmajā reizē tiek izteikts brīdinājums, kurš tiek ierakstīts disciplinārajā izstāžu žurnālā, kā arī saimniekam nekavējoties jānomaina pavada. Ja suņa saimnieks pārkāpj noteikumus vēlreiz, tad suns ar saimnieku nekavējoties pamet izstādes vietu, kā arī izstādes maksa netiek atgriezta. Ar „ruļļa” jeb flex pavadu un iemauktiem suns netiek ielaists izstādes ringā.
4. Aizliegts stāvēt starp izstādes ringiem, ja starp tiem nepaliek vismaz 2m brīvas vietas.
5. Suņu saimnieki, kuri provocē citus suņus un rada troksni pie izstādes ringa, pirmajā reizē tiek brīdināti, bet nākamajā reizē tiek diskvalificēti no izstādes, kā arī izstādes maksa netiek atmaksāta. Kā arī tas tiek fiksēts disciplinārajā izstāžu žurnālā.
6. Ja suns nokārtojas izstādes teritorijā, tad saimniekam nekavējoties ir jāsavāc aiz sava suņa.
7. Ja suns izstādes teritorijā izrāda agresiju pret cilvēkiem vai citiem dzīvniekiem, tad suņa saimniekam tiek izteikts brīdinājums (ieraksts disciplinārajā žurnālā). Ja agresija atkārtojas, tad saimnieks ar suni pamet izstādes teritoriju un maksa par izstādi netiek atgriezta.
8. Gadījumā, ja suns uzbrūk cilvēkam vai citam dzīvniekam un rada miesas bojājumus, tas tiek diskvalivicēts uz mūžu no visām izstādēm, kā arī visi iegūtie tituli tiek automātiski anulēti. Visi saimnieka un suņa dati tiek ierakstīti LKBA sistēmā un tās klubu saitos. Suns tiek izslēgts no vaisles darba uz mūžu. Agresīvā suņa īpašnieks pilnībā sedz visus cietušās puses ārstēšanas izdevumus. Gadījumos ja:
8.1. cietušais ir pats izprovocējis agresiju un guvis miesas bojājumus, ārstēšanu pilnā apmērā sedz pats cietušais;
8.2. agresijas rezultāts ir letāls, tad cietusī puse griežas LKBA ar oficiālu iesniegumu par konfliktsituācijas risināšanu, kā arī var informē visus LKBA klubus par notikušo incident;
8.3. visos gadījumos jābūt 3 lieciniekam.
9. Ringa darbinieki un to piederīgi nedrīkst izstādīt sev piederošo suni ringā, kurā tie strādā. Bet drīkst izstādīt sev piederošo suni citos, neitrālos ringos.
10. Izstādes organizators un tā ģimenes locekļi, konkrētajā izstādē, nedrīkst izstādīt ringos sev piederošos suņus.
11. Izstādes organizatoriem ir tiesības mainīt izstādes tiesnešus. (pat līdz konkrētajai izstādes dienai)
12. Konkrētas šķirnes izstādes ringa laiks var tikt mainīts gadījumā, ja tam ir kāds no suņu saimniekiem neatkarīgs iemesls un, ja visi konkrētās šķirnes ringa dalībnieki tam piekrīt.
13. Ja eksponents ir nokavējis ringu, tad suns iegūst tikai apraksta lapu, un nav tiesīgs piedalīties cīņā par tituliem.
14. Ja izstādes dalībnieks vēlas dzirdēt tiesneša komentārus par ekspertīzi ringā, tad tos var pieprasīt pēc konkrētas šķirnes ringa beigām. Nedrīkst tiesnesi traucēt ringa laikā!
15. Ja izstādes dalībnieks nav apmierināts ar sava suņa ekspertīzi, tad saimniekam ir tiesības rakstīt oficiālu iesniegumu uz LKBA komiteju, kur to izskatīs. Dalībniekam nav tiesību izteikt savu nepatiku ringa tiesnesim.
16. Izstādes teritorijā kategoriski aizliegts atrasties alkohola vai narkotisko vielu apreibinājumā. Kategoriski aizliegts lietot alkoholu, narkotiskās vielas, kā arī smēķēt izstādes teritorijā. Kategoriski aizliegts ienest izstādes teritorijā ieročus (gāzes, traumatiskos, nažus utt.)
17. Likumigi jautajumi:
17.1. Pretenzijas pret iztādes ekspertīzi netiek pieņemtas.
17.2. Sūdzības par noteikumu pārkāpšanu ekspertīzes laikā, vai neētisku eksperta uzvedību izskata galvenajā ekspertu komisijā, ja sūdzības ir iesnegtas līdz iatādes beigām.
17.3. Iztādes laikā nemaina izstādes izstadamā suņa grupu, kurā ta sir bijis pierakstīts.
17.4. Suņa īpašnieks-izstādes dalībnieks nes pilnu atbildību par savu suni, ja ta sir radījis kadus mantiskus zaudējumus vai miesas bojājumus.
17.5. Istādes maksa tiek atgriezta tikai gadījumos, ja suns ir miris un ne vēlēk, ka 3 dienas pirms izstādes.
17.6. Izstādes organizētājies izstāde ir jāatklāj noteiktajā laikā gadījumā, ja ir sācies pilsoņu karš, vai dabas stihija, epīdēmijavai citas fors-mazors situācijas, izstāde drīkst tikt atcelta un nauda eksponentiem netiek atgriezta.
18. Suņa īpašnieks, pirms pirmāsiztades apmeklēšanas, obligātā kārta iepazīstas ar esosajiem ringa noteikumiem.

UZMANĪBU!
IZPROVOCĒTAS SUŅU KAUJAS UN MIESAS BOJĀJUMI IZSTĀDES TERITORIJĀ UN LAIKĀ MOMENTĀ DISKVALIFICĀ SUŅUS UN TO SAIMNIEKUS ARĪ NO VISĀM TURPMĀKAJĀM IZSTĀDĒM.

Comments are closed