Suņa uzturēšanas nodokļa apmaksa

Sakarā ar centralizācijas procesu, kas noticis Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēs šogad ir mainīts rēķina numurs, uz kuru ir nepieciešams pārskaitīt suņu uzturēšanas nodokli.

Pašvaldības nodevas iekasēšana par suņa turēšanu

Turpmāk pārskaitījumus ir nepieciešams veikt

Saņēmējs: Rīgas domes Finanšu departaments

Reģ.nr.90000064250

AS Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle   kods: NDEALV2X

Konta Nr. LV33NDEA0023300000000

Maksājuma mērķī ir nepieciešams norādīt suņa īpašnieka uzvārdu, personas kodu un adresi.

Suņa reģistrācijas žetonu ir iespējams saņemt jebkurā veterinārajā klīnikā, uzrādot maksājuma uzdevumu.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
Saskaņā ar Rīgas domes 17.02.2004. saistošajiem noteikumiem Nr.57 ‘Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtību’ suņa turēšanas ikgadējā nodeva ir
EUR 8,54 / LVL 6,00.No suņa turēšanas nodevas ir atbrīvoti:
1.Vientuļie nestrādājošie pensionāri;
2. 1. un 2.grupas invalīdi;
3. Redzes un dzirdes invalīdi;
4. Valsts iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi.Suņa turēšanas nodeva ir samazināta par 50% sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem un maza izmēra dekoratīvo suņu, kuru skausta augstums nepārsniedz 35 cm, īpašniekiem.

Comments are closed