TITULA PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI

1. Sertifikāts “Jaunā Latvijas Čempiona kandidāts” (LJU) tiek piešķirts tikai junioru klasē. Lai iegūtu titulu “Jaunais Latvijas čempions”, ir jāsaņem 3 LJU sertifikāti no 3 dažādiem ekspertiem, pie kam 1 no tiem ir jābūt saņemtam starptautiskā izstādē.

2. Sertifikāts “Latvijas Čempiona kandidāts” tiek piešķirts tikai šādās klasēs: jauno suņu, atklātajā, uzvarētāju, darba, čempionu un māmiņu klasē. Bet lai iegūtu titulu “Latvijas Čempions”, ir jāsaņem 5 minētie kandidāta sertifikāti (no 5 dažādiem ekspertiem), no kuriem vismaz 1jābūt no starptautiskas izstādes, vai arī jāsaņem 3 sertifikāti gadījumā, ja iepriekš saņemts Jaunā Latvijas čempiona tituls.

3. Lai saņemtu titulu ” Interčempions”, jāiegūst 3 CACIB- 1 nacionālajās izstādēs, bet 2- izstādē ārpus Latvijas robežam (jebkurā no CACIB izstādēm, kuru organizatori iekļauti IKU sastāvā).

4.Lai saņemtu titulu “Multičempions”, jāiegūst vismaz 5 valstu čempiona statuss.

5.Lai saņemtu jebkuru no augstākminētajiem sertifikātiem par titula piešķiršanu, ir jāiesniedz sekojošu dokumenti:

– ciltsrakstu kserokopija( oriģināls jāuzrāda, iesniedzot dokumentus, lai varētu tikt veikts salīdzinājums un numura piešķiršana Vienotajā LKBA Radurakstu Grāmatā);

– izstādēs iegūto sertifikātu kserokopijas un oriģināli (kluba vadītājs, vēlāk izsniedzot dokumentus, atgriezīs oriģinālus, kas tiks szēsti);

– iesniegums par vēlmi saņemt nepieciešamo sertifikātu (klubā ir iespējams saņemt iesnieguma paraugu).

6. Lai saņemtu titulu “Gada čempions”, ir jāiesniedz 3 sertifikāti CAC, kas saņemti CAC vai CACIB ranga izstādēs pie 3 dažādiem tiesnešiem, kā arī “Latvijas čempiona” titulu apliecinošs sertifikāts.

7. Lai saņemtu titulu ” Grandčempions” jāiesniedz 3 ” Gada čempiona” titulus apliecinoši sertifikāti, kas iegūti 3 gadus pēc kārtas ( bez pārtraukumiem).

8. Lai saņemtu titulu “Baltijas čempions” ir jāiesniedz 3 titulus apliecinošus sertifikātus: “Latvijas čempions”, Lietuvas čempions”, Igaunijas čempions”.

Comments are closed